İş Hukuku davaları Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku (Sendikal) ve Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan doğan davalar olarak üçe ayrılır.

            Bireysel İş Hukukundan ve Sosyal Güvenlik Hukukundan doğan davalarda hukuki hizmet verilmektedir.

Bireysel İş Hukukundan Doğan İş Davaları;

     Tazminat Davaları

  İhbar Tazminatı Davaları
   Kötü niyet Tazminatı Davaları
  Eşit Davranmama Tazminatı Davaları
   Kıdem Tazminatı Davaları
  Rekabet Yasağı Davaları
   Cezai Şart Davaları
   İş Güvenliğine İlişkin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davaları
   İş Kaybı Tazminatı Davaları

     Alacak Davaları

  Ücret Alacağı Davaları
  Fazla Çalışma Ücreti Davaları
  Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Davaları
  Hafta Tatili Ücreti Davaları
  Yıllık Ücretli İzin Davaları
  Eğitim Gideri Davaları
  Yeni İş Arama İzni Davaları

     İşe İade Davaları: İşçinin, işten çıkarılma kararına karşı başvurabileceği bir yoldur.

Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan Davalar;

   Hizmet Tespiti Davaları: Primi ödenmeyen süreler, “hizmet tespiti” adı verilen işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine işçi tarafından iş mahkemesine açılan dava sonucunda belirlenmektedir. 

Paylaş: