Alacak Davaları

   Kira sözleşmeleri, kefalet sözleşmeleri, taşınır-taşınmaz mal satışı sözleşmeleri, bağışlama sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, yayım sözleşmeleri, vekalet sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri ve diğer her türlü sözleşmeden doğan borçların ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi nedeniyle açılacak.  

        Maddi /Manevi Tazminat Davaları

  Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Talepleri
  Tıbbi Hata Nedeniyle Doğan Tazminat Talepleri (Malpraktis Davaları)
  Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Talepleri

       Kira Hukukundan Kaynaklanan Davalar

  Kira Alacağı Takip Ve Davaları
  Tahliye Davaları
  Kira Tespiti Davaları
  Kira Uyarlama Davaları

Paylaş: