İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolun açıktır ve, idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Bu doğrultuda; aşağıda belirtilen ve idareye karşı açılacak tüm davalarda hukuki hizmet verilmektedir .

          Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
          Idarenin sorumluluğu nedeniyle açılacak tazminat davaları
          İdari para cezalarına itiraz edilmesi
          Memur davaları
          Öğrenci davaları

Paylaş:

Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak ulaşabilirsiniz.

0 532 625 77 86

camselin@gmail.com
0 312 419 09 60

Meşrutiyet Cad. 12/9 Kızılay Çankaya/Ankara